جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن توسعه صادرات سنگ های تزیینی استان کرمان در شهریورماه95 برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در تاریخ 14/06/95 جهت بررسی عملکرد انجمن در محل اتاق بازرگانی کرمان با حضور اکثریت اعضا و فعالان بخش معدن و صنعت سنگ کرمان تشکیل شد.در این  جلسه پس از قرائت دستور توسط رییس مجمع، جناب آقای مهندس موسوی رئیس هیئت مدیره گزارش فعالیت های انجام شده در دوران تصدی خود را به مجمع تقدیم نمود.پس از این گزارش بحث و تبادل نظر در خصوص موارد زیر وفق اساسنامه انجمن صورت گرفت و تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 

1- تعیین خط مشی انجمن و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد های هیات مدیره برای سال جاری.

2- گزارش بازرسان قانونی انجمن در باره صورت های مالی انجمن قرائت و اظهار نظر شد.

3- پس از استماع گزارش های  بند  اول و دوم، صورت های مالی انجمن منتهی به 30/12/94 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت.

4- در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره رای گیری به عمل آمد و اعضای هیات مدیره به ترتیب آراء به شرح زیر انتخاب شدند :

-آقای امید امینایی (عضو اصلی)

-آقای عباس عزیززاده(عضو اصلی)

-آقای سید حسین مهاجرانی (عضو اصلی)

-آقای محمدجواد جدیدی (عضو اصلی)

-آقای سید محمدآیت اللهی موسوی (عضو اصلی)

-آقای عبدالعظیم افروز (عضو علی البدل)

-آقای یاسر مقصودی (عضو علی البدل)

 

در مورد انتخاب بازرسان انجمن  رای گیری به عمل آمد و در نتیجه بازرسان  به شرح زیر انتخاب شدند:

1- آقای رضا انجم شعاع  به عنوان بازرس اصلی

2- آقای وحید اقدسی  بازرس علی البدل

جلسه با تشکر و قدردانی از اعضای دوره قبل هیئت مدیره و استماع انتقادات و پیشنهادات اعضای انجمن، پایان یافت.