عضویت و شرکت در جلسات کمیسیونها

انجمن توسعه صادرات سنگهای تزیینی استان کرمان ، متشکل از اعضای فعال صنف سنگ استان کرمان ، از تمامی علاقمندان و فعالان صنعت سنگ استان ، برای عضویت و شرکت در جلسات کمیسیونهای انجمن دعوت به عمل می آورد خواهشمند است اعضای محترم جهت حضور و شرکت در کمیسیونهای مربوطه آمادگی خود را اعلام نمایند.

اسامی کمیسیونها :

کمیسیون معدن

کمیسیون فرآوری

کمیسیون بازرگانی

کمیسیون روابط عمومی