خانه ارتباط با ما

انجمن توسعه صادرات سنگ های تزئینی استان کرمان

تماس
آدرس:
کرمان - خیابان استقلال - کوجه شماره 12 پلاک 5 ساختمان تشکل های اتاق بازرگانی کرمان

تلفن: 32522557و32522558
http://www.ksassociation.com/

 


نمایشگاهها

نشریات

عضویت افتخاری

مزایای عضویت


فهرست

انتخاب زبان