همایش تخصصی اکتشاف ، استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی به همت انجمن توسعه صادرات سنگهای تزیینی کرمان در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان در شهریور ماه سال جاری برگزار شد.

همایش اکتشاف ، استخراج و فرآوری سنگهای ساختمانی با هدف توسعه کنسرسیوم صادراتی سنگهای تزیینی جهت برون رفت از رکود اقتصادی و توسعه بازارهای ملی و فراملی در روز چهارشنبه مورخ 10/06/95  در ساعت 8 صبح با حضور فعالان بخش معدن و صنعت سنگ تزیینی استان و اعضای نظام مهندسی ساختمان ، معدن و اساتید و دانشجویان دانشگاه برگزار شد .

این همایش در 5 پنل تخصصی  ؛ اکتشاف ، استخراج ، فرآوری ، فروش و صادرات و مصارف و کاربرد سنگ های تزیینی توسط سخنرانی اساتید مجربی از بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان و اعضای هیات مدیره انجمن سنگ کرمان انجام شد .

در پنل تخصصی معدن ؛ روشهای پیشین و نوین اکتشاف و استخراج سنگهای تزیینی ، فرصت ها و چالش های محیط کسب  وکار معدنی ، قوانین و مقررات معدنی و صنعتی مشکل ساز و مباحث دیگر در این حوزه مطرح شد .

 

در پایان این بخش ، از پروژه شناسایی تضمین سلامت سنگ (GPR) در معادن سنگهای ساختمانی کرمان که توسط بخش معدن دانشگاه باهنر کرمان و کارگروه تحقیق وتوسعه انجمن سنگ کرمان صورت پذیرفته بود و نتایج آن صحبت شد .

در بخش فرآوری سنگهای ساختمانی ، روش های فرآوری سنگ در کارخانجات سنتی و مدرن (صادراتی) سنگ تزیینی و مزیت های نسبی و رقابتی صنعت سنگ و مسائل حوزه کسب و کار این صنعت مطرح شد .

دربخش فروش و صادرات ، در خصوص کشورهای پیشرو در این بخش و ارائه آمار و اطلاعاتی از بازارجهانی سنگ ، بازار سنگ ایران و در نهایت کرمان و مزیت های صادراتی سنگ استان و تقویت کنسرسیوم صادراتی سنگ استان صحبت شد .

در بخش مصارف وکاربرد سنگ در خصوص مزیت های سنگ تزیینی نسبت به سایر مصالح ساختمانی و اهمیت و کاربرد آن در نماهای شهری و آینده پیش روی این صنعت صحبت شد.

در پایان جلسه پرسش و پاسخی جهت حضار محترم شرکت کننده در همایش برگزار شد .