اعضا انجمن

کارخانه کرمان حجیر

آقای احمد عزیززاده

فرآوری انواع سنگ های ساختمانی

تلفن :03413212226   
فاکس :03413212226

همراه :09132408310

زمرد سنگ (کارخانه)

آقای رضا انجم شعاع

تولید تايل سنگهاي نرم

تلفن :03413420049    
فکس :03413420059

موبایل :09131401808

معدن خاتم

آقاي مرتضي باقري

استخراج مرمريت قرمز

تلفن:2725477-0341
فاكس:2725504-0341

همراه:09131401891

عمران سنگ (معدن)

آقاي مجتبی باقري

استخراج مرمريت کرم

تلفن:2725477-0341
فاكس:2725504-0341

همراه:09131417811

سنگستان (معدن)

آقاي محمد باقري

استخراج  مرمريت  شکلاتی ، قرمز وصورتی

تلفن:2725477-0341
فاكس:2725504-0341

همراه:09132955429

سنگ كوبي متحد

آقاي علي باقري

توليد سنگ دانه بندی شده و پودر سنگ

تلفن:2725477-0341
فاكس:2725504-0341

همراه:09131417811

درسنگ (معدن)

آقاي اميد امينائي

استخراج سنگ مرمریت کرم کرمان

تلفن : 3510381-0341

فاکس : 3511108-0341

همراه :09133404634

چشمه شير دوش (معدن)

آقاي عباس عزيز زاده

استخراج مرمريت صورتي

تلفن :3210158-0341
فاكس:3210370-0341

همراه:09133416963

همراه:09133416963

پاهنگ (معدن)

آقاي علي مقصودي

استخراج تراورتن سفيد -استخراج مرمريت صورتي

تلفن:2470009-0341

همراه:09133400855

اسودسنگ (معدن)

آقاي عبدالرضا تحسيني

استخراج مرمريت سياه

تلفن:2446344-0341

فاكس:2446278-0341

همراه:09131418810

ارگ گرانيت (معدن)

آقاي عبدالرضا تحسيني

استخراج  گرانيت صورتي

تلفن:2446344-0341

فاكس:2446278-0341

همراه:09131418810